Samling: Plattformstiger

Plattformstige, er en kraftigere trapestige med en større og sikrere plattform. Våre mobile plattformstiger i fra Krause Systems er lette å flytte på men samidig sikre ved bruk.

Skal du ha flere til arbeidsplassen din , kontakt oss for volumtilbud...